Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

За училището

Онлайн обучение от 04.01.21г.

Уважаеми ученици и родители,
съгласно Заповед №РД 09-3610/ 31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, обучението на учениците от ПГТС „Арх.Й.Миланов“ от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. продължава онлайн от разстояние в електронна среда.

zapoved mon

График ОРЕС(обучение от разстояние в електронна среда)

Внимание: Обръщаме Ви внимание при необходимост да предприемете мерки |  Varchev Finance

На вниманието на родителите и учениците!

ОРЕС(обучение от разстояние в електронна среда)ГРАФИК

От 23.11.2020г. учениците ще редуват присъствено обучение с ОРЕС(обучение от разстояние в електронна среда) по график, както следва:

               - от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. учениците от VIII клас (всички паралелки), XII клас (всички паралелки) и Х клас (две паралелки-Х а и Х в) присъствено обучение, а учениците от IX клас (всички паралелки), XI клас (всички паралелки), Х клас (две паралелки-Х б и Х г) – ОРЕС

             - от 30.11.2020 г. до 04.12.2020 г. учениците от VIII клас (всички паралелки), XII клас (всички паралелки) и Х клас (две паралелки-Х а и Х в)   – ОРЕС, а учениците от IX клас (всички паралелки), XI клас (всички паралелки) и Х клас (две паралелки-Х б и Х г)– присъствено обучение

Седмица на професиите

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ - 09-13 НОЕМВРИ 2020 г.

област Перник

Наименование на училището Дата

Събития

(уебинари, кампании в дигиталните медии, онлайн кариерни форуми, Facebook Live, Instagram Live или други онлайн мероприятия)

Място на провеждане Кратко описание на дейността
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

09. 11. 2020г.

10. 11. 2020г

11. 11. 2020г

12. 11. 2020г

13. 11. 2020г

Виртуален ден на отворените врати на специалност Интериорен дизайн- 09. 11. 20г.

Строителство и архитектура- 10.11

Компютърна графика 11.11.20г.

Електрически инсталации 12.11.20г.

Парково стр. и озеленяване 13.11.

ПГТС Публикуване на презентации, клипчета , снимки и видеа в сайта на училището и на Facebook страницата на училището , изложба с творби на ученици от специалността
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

10. 11. 2020г.

/11.30ч.-13.00ч./

Виртуална разходка в Техническия учебен център на ЧЕЗ ПГТС Виртуална разходка в Техническия учебен център на ЧЕЗ - ще се проведе онлайн през платформата Zoom.
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

11. 11. 2020г

/11.30ч.-13.30ч./

Виртуална кръгла маса с участие на преподаватели и учители по професионална подготовка с представители на ЧЕЗ ПГТС Виртуална кръгла маса с участие на преподаватели и учители по професионална подготовка с представители на ЧЕЗ- - ще се проведе онлайн през платформата Zoom.
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

12. 11. 2020г

/11.30ч.-13.00ч./

Виртуално посещение на електрическа подстанция ПГТС Виртуално посещение на електрическа подстанция -- ще се проведе онлайн през платформата Zoom.
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

13. 11. 2020г

/11.30ч.-13.00ч./

Умни системи за дистанционно отчитане ПГТС

Умни системи за дистанционно отчитане -- ще се проведе онлайн през платформата Zoom.

ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“ 13.11.2020г. Дуално обучение в   ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

ПГТС

Публикуване на презентация с представяне на дуалното обучение, снимки и др. в сайта на училището и на Facebook страницата на училището

УЧАСТИЕ НА ПГТС „АРХ.Й.МИЛАНОВ“ В СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ - 09-13 НОЕМВРИ 2020 г.ОБЛАСТ ПЕРНИК

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Интериорен дизайн"- 09.11.2020г.

1 2  9 6 4 7 10 12 14 15 16 21 20 26 22 24

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Строителство и архитектура"- 10.11.2020г.

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Компютърна графика"- 11.11.2020г.

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Електрически инсталации"- 12.11.2020г.

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Парково строителство и озеленяване"- 13.11.2020г.

1псо 7псо6псо 8псо 9псо 5псо 4псо 3псо 2псо 11псо 14псо 15псо 13псо 16псо 

 

Подкатегории

На вниманието на родителите на осмокласниците!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

  Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към  Помощен контактен център на ДАЕУ -  070020341    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Състезание - „Стани стипендиант на ЧЕЗ”

     На 12.12.2013 г. се проведе първият кръг от Националното състезание, организирано от ЧЕЗ Разпределение България - „Стани стипендиант на ЧЕЗ” за ученици от направление Електротехника и Енергетика.
     В състезанието участваха 17 ученици от ХІІ В клас, специалност Електрически инсталации.
     Най–добре представилите се ученици и в трите кръга от състезанието ще получават ежемесечна стипендия през втори срок на учебната 2013-2014 г. от ЧЕЗ в размер на 70 лв.

Кой е тук

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia