Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Специалности прием уч.23/24г.

СПЕЦИАЛНОСТИ за уч.2023/2024г.

- ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - 1 паралелка

- СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - 1 паралелка

- КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА - 1 паралелка

- ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - 0,5 паралелка

- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ - 0,5 паралелка

Специалност "Интериорен дизайн"

Подготвя специалисти за дейности в областта на дизайна, рекламата и новите технологии. Засилено е изучаването на чужди езици, изобразително изксуство, цветознание, компютърна графиа / Corel DRAW, Photoshop, Auto CAD и др.

Балообразуване

2хИзобразително изкуство, тест БЕЛ, тест Математика и оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за основно образование.

Специалност "Строителство и архитектура"

Подготвя специалисти за дейности в областта на проектиране и изграждане на сгради и съоръжения, техническо ръководство и контрол на качеството на строителното производство. Силно застъпено е изучаването на чужди езикци, компютърно чертане AutoCAD, нови технологии.

Балообразуване

2 х тест БЕЛ, 2 х тест Математика и оценките по БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование.

Специалност "Компютърна Графика"

Подготвя специалисти за дейности в областта на новите технологии и използването им при създаване на рекламни материали, графични изображения и анимация. Силно застъпено е изучаването на чужди езици, компютърна графика, визуални изкуства, анимация и т.н. ( CorelDRAW, Photoshop, 3 d Studio max Prеmier Pro и др.)

Балообразуване

2х Изобразително изкуство, тест БЕЛ, тест Математика и оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за основно образование

Специалност " Водно строителство"

Подготвя специалисти за всички аспекти на работа с хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения. Обучаващите се по специалност водно строителство ще могат да участват в проектиране, изработка и пускане в действие на такъв тип обекти. Завършилите строителни техници по тази специалност ще могат да се реализират лесно, поради недостиг на такива кадри в региона

Балообразуване

2 х тест БЕЛ, 2 х тест Математика и оценките по БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование.

Специалност "Електрически инсталации"

Завършилите специалността могат да проектират, инсталират и пускат в действие всички видове ел. инсталации. Да извършват специализирана диагностика на електрообзавеждане, да обслужват и ремонтират ел. оборудване. Силно застъпено е изучаването на чужди езици, програмни продукти / Auto- CAD, нови технологии.

Балообразуване

2 х тест БЕЛ, 2 х тест Математика и оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството  за основно образование.

Кой е тук

В момента има 276  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia