Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на диплома за средно образование

                 Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

гр.Перник      2303                                                      (      076 / 67 00 10

   кв.”Мошино”                                                              факс: 076 / 67 07 80


e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на диплома за средно образование

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административенакт

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

3.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административенакт

Директор на училището

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходимидокументи

Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

  Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване

    Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

       Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

    След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

5.Начини на заявяване науслугата


За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

6.Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво напредоставяне на услугата и интернет адрес, на който сепредоставя

Услугата не се предоставя по електронен път

7.Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Безсрочен

8.Такси или цени

Не се дължат

9.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

10.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето науслугата

Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11.Електронен адрес за предложения във връзка с услугата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12.Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

Кой е тук

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia