Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов"

Untitled design (6)
Untitled design (4)
Untitled design (5)

За нас

Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ е държавна професионална гимназия в град Перник.
Основана е през 1965 година като Средно политехническо училище по индустриално строителство с 3 паралелки. В момента в училището се обучават около 500 ученици в областта на строителството, дизайна, компютърната графика, озеленяването и електрическите инсталации. Директор е Цветелина Миленова.

Със Заповед на министъра на образованието и науката от 2023г. ПГТС “Арх.Йордан Миланов” получава статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. В рамките на Инвестиционен проект 2 “Модернизация на образователната инфраструктура” на Националния план за възстановяване и устойчивост 28 професионални гимназии в България ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания.

Историята на училището започва през 1965 година, когато се основава СПТУ по индустриално строителство, само с три паралелки, с директор Михаил Михайлов, в стара и неудобна сграда в квартал Мошино.

На 20 октомври 1970г. е направена първата копка на новата сграда, която се изгражда с активното участие на ученици и учители. От май 1976 г. училището се преименува в „СПТУ по промишлен и енергиен дизайн“. През 1979 г. директор на училището става инж. Куна Ганчева, която се заема изграждането и модернизирането на учебните кабинети.

На 15 септември 1990г. е приета първата техникумска паралелка със специалност „Монтажник на промишлени съоръжения и машини“. Разкрита е специалността „Строителство и архитектура“.

На 9 юни 1993г. училището се преименува в Техникум по строителство. Заслугата за това е на директора Самуил Шейнин. Две години по-късно, на 14 юни 1995г. техникумът приема името на архитект  Йордан Миланов.

През 2003г. училището е обявено за Професионална Гимназия по техника и строителство.

Символи

ПГТС има свой химн, знаме, герб и училищни униформи. Училищните униформи са бяла риза, черен панталон, вратовръзка с герба на училището и емблема с герба на училището.

Празници

Патронен празник на училището е 26 октомври, Димитровден, на който се чества и Денят на строителя.

Инфраструктура

  • Актова зала
  • Фитнес зала
  • Компютърни кабинети с Интернет
  • Библиотека
  • Кът „История на Европейския съюз“
  • „Евро коридор“
  • Етнографски музей
  • Училищен автобус
  • Оранжерия

Специалности

Интериорен дизайн

Подготвя специалисти за дейности в областта на дизайна, рекламата и на новите технологии

Строителство и архитектура

Подготвя специалисти „Строителен техник“ и възможност за професионална реализация като проектант.

Компютърна графика

Подготвя специалисти за дейности в графичния дизайн и производството на мултимедийни продукти, предназначени за реклама.

Архитектурна реставрация

Подготвя специалисти за дейности в областта на заснемането, проектирането, техническото ръководство и реставрацията на сгради. Силно застъпено е изучаването на чужди езици, компютърно чертане, AutoCAD и нови технологии.

Водно строителство

Подготвя специалисти за всички аспекти на работа с хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения.

Електрически инсталации

Подготвя специалисти за дейности в областта на проектиране, инсталиране и пускане на всички видове ел.инсталации.

Парково строителство и озеленяване

Подготвя специалисти за дейности в областта на озеленяването, цветарството и фитодизайна.

Виртуална разходка

Новини

Празник на химията

ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА Престижно представяне на ученичка от ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ в НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС – ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА.  Надежда Калинова Маринова от 8а

Вижте повече

Седмица на професиите април 2024

Днес учениците от ПГТС „Арх. Й.Миланов“ взеха активно участие в старта на „Седмицата на професиите“ част от поредицата събития за“Младежки трудови борси“ организирано от Младежки

Вижте повече