Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

За нас

Седмица на професиите

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ - 09-13 НОЕМВРИ 2020 г.

област Перник

Наименование на училището Дата

Събития

(уебинари, кампании в дигиталните медии, онлайн кариерни форуми, Facebook Live, Instagram Live или други онлайн мероприятия)

Място на провеждане Кратко описание на дейността
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

09. 11. 2020г.

10. 11. 2020г

11. 11. 2020г

12. 11. 2020г

13. 11. 2020г

Виртуален ден на отворените врати на специалност Интериорен дизайн- 09. 11. 20г.

Строителство и архитектура- 10.11

Компютърна графика 11.11.20г.

Електрически инсталации 12.11.20г.

Парково стр. и озеленяване 13.11.

ПГТС Публикуване на презентации, клипчета , снимки и видеа в сайта на училището и на Facebook страницата на училището , изложба с творби на ученици от специалността
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

10. 11. 2020г.

/11.30ч.-13.00ч./

Виртуална разходка в Техническия учебен център на ЧЕЗ ПГТС Виртуална разходка в Техническия учебен център на ЧЕЗ - ще се проведе онлайн през платформата Zoom.
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

11. 11. 2020г

/11.30ч.-13.30ч./

Виртуална кръгла маса с участие на преподаватели и учители по професионална подготовка с представители на ЧЕЗ ПГТС Виртуална кръгла маса с участие на преподаватели и учители по професионална подготовка с представители на ЧЕЗ- - ще се проведе онлайн през платформата Zoom.
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

12. 11. 2020г

/11.30ч.-13.00ч./

Виртуално посещение на електрическа подстанция ПГТС Виртуално посещение на електрическа подстанция -- ще се проведе онлайн през платформата Zoom.
ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

13. 11. 2020г

/11.30ч.-13.00ч./

Умни системи за дистанционно отчитане ПГТС

Умни системи за дистанционно отчитане -- ще се проведе онлайн през платформата Zoom.

ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“ 13.11.2020г. Дуално обучение в   ПГТС“ Арх. Йордан Миланов“

ПГТС

Публикуване на презентация с представяне на дуалното обучение, снимки и др. в сайта на училището и на Facebook страницата на училището

УЧАСТИЕ НА ПГТС „АРХ.Й.МИЛАНОВ“ В СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ - 09-13 НОЕМВРИ 2020 г.ОБЛАСТ ПЕРНИК

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Интериорен дизайн"- 09.11.2020г.

1 2  9 6 4 7 10 12 14 15 16 21 20 26 22 24

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Строителство и архитектура"- 10.11.2020г.

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Компютърна графика"- 11.11.2020г.

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Електрически инсталации"- 12.11.2020г.

Виртуален ден на отворените врати на специалност "Парково строителство и озеленяване"- 13.11.2020г.

1псо 7псо6псо 8псо 9псо 5псо 4псо 3псо 2псо 11псо 14псо 15псо 13псо 16псо 

 

#ESSD2020 в ПГТС "Арх.Йордан Миланов" гр.Перник на 25 септември 2020г.

Бъди активен!

На 25 септември 2020г. в ПГТС "Арх.Йордан Миланов" гр.Перник се проведе Европейски ден на спорта #ESSD2020

Европейски ден на спорта в ПГТС "Арх.Йордан Миланов" гр.Перник #ESSD2020.

439 ученици взеха участие в различни спортни дейности в часовете по Физическо възпитание и спорт на 25.09.2020г. /петък/.

Учениците от VIII  до ХII клас  се надпреварваха в различните видове спорт – воейбол, баскетбол, футбол, бадмингтон и лека атлетика под наслов „Здравословен начин на живот“. Игрите имаха състезателен елемент.

Учениците от гимназиален етап  проведоха в Европейския ден на спорта с различни инициативи за опазване на околната среда. Играчите преминаваха през различни препятствия.

„Бъди активен“ не само в европейския ден на спорта, а през цялата година – това е мотото на учениците от ПГТС "Арх.Йордан Миланов" гр.Перник.

IMG 1128IMG 1130IMG 1131IMG 1132IMG 1133IMG 1135IMG 1136IMG 1137IMG 1138IMG 1139IMG 1143IMG 1157IMG 1159IMG 1160IMG 1164IMG 1165

 

Откриване на учебната 2020/2021година

важно

Откриването на учебната 2020/2021г. за VIII клас

ще бъде от 10.00ч. в двора на училището

График за откриване на учебната година

за IX, X, XI и XII клас

Клас Час Място
IX 10.30ч. Двора на училището
X 10.45ч. Двора на училището
XI 11.00ч. Двора на училището
XII 11.15ч. Двора на училището

 

        Всички ученици трябва да носят защитни маски и да спазват дистанция помежду си!

Подкатегории

На вниманието на родителите на осмокласниците!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

  Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към  Помощен контактен център на ДАЕУ -  070020341    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Състезание - „Стани стипендиант на ЧЕЗ”

     На 12.12.2013 г. се проведе първият кръг от Националното състезание, организирано от ЧЕЗ Разпределение България - „Стани стипендиант на ЧЕЗ” за ученици от направление Електротехника и Енергетика.
     В състезанието участваха 17 ученици от ХІІ В клас, специалност Електрически инсталации.
     Най–добре представилите се ученици и в трите кръга от състезанието ще получават ежемесечна стипендия през втори срок на учебната 2013-2014 г. от ЧЕЗ в размер на 70 лв.

Кой е тук

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia