Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Проекти

Проект "Твоят час"

Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" за втора поредна година участва в проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.- ТВОЯТ ЧАС"

В гимназията се провеждат занимания по интереси и обучителни затруднения.

Групи- Обучителни затруднения

1. Английски език

2. Български език

3. Математиката е лесна

4. Физика и астрономия

Групи- Занимания по интереси

1. Евроклуб

2.Електротехника- Исторически открития, факти и още нещо

3. Изящни изкуства

4. Колективни спортове- туризъм

5. Колективни спортове- тенис на маса

6. Макетиране

7. Приложни изкуства

8. Психология на фотографията

9. Школа за телевизионно и театрално изкуство

В проекта участват ученици от различни класове и специалности, които развиват своя талант и преодоляват затрудненията си по общообразователните предмети. Те посещават часовете с интерес и се чувстват удовлетворени от знанията и уменията, които получават.

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Училището работи по следните проекти:

Регионална програма "Работа в екип-най-важният урок на бъдещето" 2022 година

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Да направим училището привлекателно за младите хора

Нова възможност за моето бъдеще

Ученически практики

Академия за европейско гражданство

Кой е тук

В момента има 293  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia