Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

                  Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

 

гр.Перник      2303                                                                             (          076 / 67 00 10

     кв.”Мошино”                                                                                      факс: 076 / 67 07 80


               e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  1. 1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административенакт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

3.Орган,който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директора на училището

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходимидокументи.

Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

5.Образцинаформуляри,коитосепопълватзапредоставянетонаадминистративнатауслуга.

Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

Начини на заявяване на услугата.

Лично

7.Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

8.Срок на действие на документа/индивидуалния административенакт.

За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

9.Такси или цени

Не се дължат

10.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето науслугата.

Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката

11.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК

12.Електронен адрес за предложения във връзка суслугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/електронен адрес на институцията/

13.Начини на получаване на резултата отуслугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Кой е тук

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia