Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

           Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

   гр.Перник       2303                                                                         (       076 / 67 00 10

кв.”Мошино”                                                                                   факс: 076 / 67 07 80

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. 1.Наименование на административнатауслуга

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 1. 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административенакт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 140, ал. 4);

 1. 3.Орган,койтопредоставяадминистративнатауслуга/издаваиндивидуалнияадминистративенакт.

Директорът на училището

 1. 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административенакт.

Провеждането на изпита за проверка на способностите и оценяването на резултатите на учениците се организира от директора на училището.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисия, определена със заповед на директора и от нейния председател. При заявено желание на ученика се издава служебна бележка с резултатите от съответния изпит за проверка на способностите, подписана от директора на училището. Оригиналните протоколи с резултатите от изпитите за проверка на способностите се съхраняват в училището в срок една година.

 1. 5.Начини на заявяване на услугата

Служебна бележка се издава на всички ученици положили изпит за проверка на способностите при заявено желание от тяхна страна.


 1. 6.Информация за предоставяне на услугата по електроненпът

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. 7.Срок на действие на документа/индивидуалния административенакт.

Безсрочно

 1. 8.Такси или цени

Не се дължат

 1. 9.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето науслугата.

Регионалното управление на образованието Министерство на образованието е науката

 1. 10.Ред,включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

 

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

 1. 11.Електронен адрес за предложения във връзка суслугата

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/електронен адрес на училището/

 1. 12.Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Кой е тук

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia